Zásady bezpečného plachtění

Sport-ELI se zabývá vším okolo vodních sportů s důrazem na jachting a vodácký sport. Máme i svoji metodiku pro výcvik rekreačních obdivovatelů těchto sportovních aktivit.

První zásadou je. V průběhu školení či cvičné plavby se na cokoli zeptat. Slyším-li něco po sté zdají se mi věci povědomé, říkával nám ing. Erben a já to mohu jen potvrdit. Mám-li před plavbou pochybnosti potom si domluvím konzultaci či cvičnou plavbu před  sezónou anebo v den přebírání lodě.

Druhou zásadou je. Pokud možno nic se neučím zpaměti. Všemu se snažím porozumět nebo si to nějakým logickým  způsobem odvodit, vysvětlit.

Pohoda na lodi. Oblečení na všechny druhy počasí. Mít čas a pochopení. Hledat a vnímat krásno. Zodpovědně řídit loď. Atd. atd. Není nebo nemusí být alkohol.

Kotvení. V zátokách chráněných od větru. Nejlépe na kotvě, zádí ke břehu /kvůli pohodlnému nastupování/ pojištěni lanem ke kolíku na břehu. Uvazovat se k vegetaci je zakázáno, ale strom..

Plachta ve větru může. Vlát jako prapor. Loď splouvá pomalu po větru a pro začátečníka je obtížně ovladatelná. Plachty necháváme vlát při nasedání před odplutím, při přistávání, když jsou mokré po dešti. Někdy je výhodnější odplouvat a přistávat bez plachet. V některých případech, hlavně pak za silného větru to mnohdy ani jinak nejde.

Klást větru odpor. Vítr /zaďák/ fouká zezadu lodi kolmo do plachty, která mu klade odpor. Plachta se chová obdobně jako  padák či deštník. Loď pluje po větru. Musí se opatrně kormidlovat aby nedošlo k přehození ráhna (správně vratipně). Právě proto je jízda na silný zadní vítr nejnebezpečnější a začátečníkům se nedoporučuje. Bezpečnější je plout jiným směrem a změnit tak směr větru do plachty na zadoboční.

Působit jako křídlo u letadla. Fouká-li do plachty pod úhlem 20° tato se vyduje do tvaru křídla. Při obtékání vzduchu okolo plachty  vzniká aerodynamická síla. Tato síla naklání loď a zároveň ji pohání kupředu. To je podstata plutí plachetnice proti větru.

Kýl, ploutev, káča. Bez kýlu neb spuštěné ploutve by plachetnice splouvala. I při spuštěné ploutvi plachetnice bočně splouvá o určitý úhel zvaný dryf. Obtéká-li voda ploutev pod tímto úhlem vzniká na ní hydrodynamická síla obdobně jako síla aerodynamická na plachtě.

Stabilita, rovnováha, síly a momenty na plachetnici, vyvažování. Kromě aerodynamické a hydrodynamické síly působí na lodi síla od balastu a síla od posádky. Všechny síly působí na nějakém rameni. Výsledkem jsou momenty které nám působí na loď. A my se musíme snažit o rovnováhu. Jsou dva základní způsoby. Aktivní vyvažování posádky a manipulace s plachtami.


obr-zasady-plachteni

Více o jachtění v naší Miniškoličce zde.

Příručka uživatele plavidla